Wednesday, 17 July 2013

KENYATAAN AKHBAR SEKOLAH SATU ALIRAN


KENYATAAN AKHBAR
SEKOLAH SATU ALIRAN
09 Ramadhan 1434 bersamaan 18 Julai 2013

Akhir-akhir ini, terlalu banyak gejala negatif berlaku yang boleh merosakkan perpaduan dan keharmonian agama, bangsa dan budaya di negara kita. Salah satu dari faktor yang menyebabkan perkara tersebut berlaku ialah kerana sistem pendidikan kita yang pelbagai aliran, pelbagai bentuk dan pelbagai kurikulum. Sistem pendidikan yang pelbagai ini yang sedang berjalan di negara kita, adalah bercanggah serta tersasar jauh dari Dasar Pendidikan Negara seperti yang termaktub dalam Laporan Razak dan Rahman Talib bahkan ia tidak bersifat konstitusional. Akibat dari sistem yang pelbagai ini, maka ia tidak menjurus kepada perpaduan nasional bahkan semakin merosakkannya.

Ekoran dari gejala negatif yang semakin serius itu, telah banyak pemikir sosial, pemikir pendidikan, aktivis masyarakat, ahli politik serta orang ramai yang prihatin, telah memberi pandangan bahkan mengesyorkan supaya kerajaan Malaysia bertindak segera mengujudkan hanya satu sahaja aliran persekolahan di negara ini. Aliran ini akan menggunakan satu premis tempat belajar di mana semua pelajar dari pelbagai bangsa dan agama akan belajar bersama-sama dan dengan demikian mereka akan dapat berinteraksi dengan kerap dan akrab. Aliran ini ialah aliran kebangsaan yang menggunakan sepenuhnya Bahasa Melayu sebagai medium pembelajaran dan semua sekolah-sekolah ini wajib menggunakan kurikulum yang disedia oleh Kementerian Pendidikan. Pendidikan bukan sahaja bertujuan untuk mencapai matlamat ekonomi tetapi juga bertujuan untuk mencapai perpaduan dan keharmonian lebih-lebih lagi seperti negara Malaysia yang kosmopolitan sifatnya ini. Apa guna kemakmuran ekonomi jika negara dilanda persengketaan.

Dasar Pendidikan sesebuah negara tidak boleh dijadikan komoditi politik dengan tawar-menawar murahan sebagai harganya. Hasilnya nanti akan merugikan bahkan menghancurkan negara. Pendidikan adalah suatu mekanisme penting dan merupakan instrumen berkesan dalam membina tamadun negara berteraskan keharmonian. Sekolah satu aliran bukan perkara asing di dunia ini. Negara-negara Barat bahkan Indonesia, Thailand dan Singapura sejak lama dulu telah pun melaksanakan sekolah satu aliran sahaja.

Atas kesedaran untuk mencapai keharmonian dan perpaduan nasional di negara ini melalui sistem pendidikan satu aliran, maka Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia atau MUAFAKAT meminta kerajaan mengujudkan sistem pendidikan satu aliran sahaja di negara ini dengan secepat mungkin. Dan untuk tujuan tersebut MUAFAKAT telah menubuhkan satu panel peneliti untuk mengkaji dan membuat cadangan bagi dikemukakan kepada kerajaan dalam masa terdekat.

Ismail Mina Ahmad
Presiden
Pertubuhan Muafakat Sejahtera Masyarakat Malaysia
MUAFAKAT

Sent from Samsung Mobile

No comments:

Post a Comment